A ITE debe realizala un profesional independente que cumplimentará, ademáis, os impresos correspondentes e redactará un informe complementario no que se analizará a situación de cada inmoble.

itenova e todo o seu personal son totalmente independentes de calquera empresa constructora, de fabricación de materiais ou de reformas, de tal forma que a sua opinión emitese con total independencia e imparcialidade, reflectindose as deficencias estrictamente necesarias, se é que as houbese, evitando con iso costes maiores ós propietarios.

O noso fin é defender os intereses e a economía dos nosos clientes.

Atopamonos en Vigo:

R/ Colón, 17 - 5ºA
36201 - Vigo

986 44 29 39 /
615 32 50 50
ite@itenova.com

Atopamonos en Ourense:

C/ Lamas Carvajal, 28 - 1º
32005 - Ourense

988 23 20 93 /
673 55 41 33
iteourense@itenova.com
webmaster: ejgono(at)gmail.com