¿Qué supón o incumplimento dá ITE?

O incumplimento dá presentación no plazo dá ITE trae acarrexada unha sanción económica ademáis dá obriga de realizar a Inspección, a costa dó Propietario, por un técnico designado pola Xerencia de Urbanismo.

¿Debe facer caso dunha persoa que se presenta na súa casa dicindo que ven no nome do Concello a realiza a ITE?

NON debe facer caso. Según a Ordenanza Municipal este traballo debe encargarse a técnicos independentes, polo que vostede pode escoller libremente quén quere que o faga.

¿Debe confiar nunha empresa que ofrecelle a realización da ITE cun custo moi baixo ou de forma gratuita?

NON confíe nelas. Debe pensar que ningún técnico desplazase hata o seu inmoble e realiza un informe de maneira gratuita. Cando isto acontece, pode que detrás esté unha empresa constructora que pretenda facer un informe sen custo para vostede pero que reflicta un número elevado de deficencias co fin de poder realizar eles mesmos as obras.

Realizar unha ITE conleva unha responsabilidade que ninguén asumirá de forma gratuita. É importante contratar a técnicos profesionais independentes que aposten pola calidade e polos intereses dos seus clientes.

Nas Comunidades de Propietarios ¿debe realizarse unha ITE por vivenda ou local?

Non. Cada Comunidade de veciños debe realizar unha única ITE que incluya todalas vivendas tras cheegar a un acordo entre todolos propietarios.

Os informes que non se refiran a unha comunidade senon só a algunha das vivendas dá mesma non serán aceptados polo concello. As posibles diferencias entre os veciños deben resolverse pola vía xudicial ordinaria.

¿Qué consecuencias ten que o informe sexa desfavorable?

Se o informe é desfavorable:

  • Ten 1 plazo de dous meses para solicitala licencia para as obras que o técnico considerase necesarias para a conservación e seguridade do inmoble.
  • Debe realizalas obras no plazo sinalado polo técnico.
  • O técnico debe facer un Certificado de que as obras están terminadas.
  • Este Certificado debe presentarse no Concello. A partires dese momento o informe constará cómo favorable e non deberá volver a pasar outra inspección hata dentro de 10 anos.

Atopamonos en Vigo:

R/ Colón, 17 - 5ºA
36201 - Vigo

986 44 29 39 /
615 32 50 50
ite@itenova.com

Atopamonos en Ourense:

C/ Lamas Carvajal, 28 - 1º
32005 - Ourense

988 23 20 93 /
673 55 41 33
iteourense@itenova.com
webmaster: ejgono(at)gmail.com